Sinds 1985 werkt Compassion in Peru. Momenteel nemen er 78.338 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 234 projecten.
In 2003 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

Moeder-Kindproject in Ambo

Dit project is een aanvulling op een bestaand Compassion project. De betreffende lokale kerk heeft al een lang lopende samenwerking met Compassion voor kindsponsoring en aanvullende financieringen. Het gaat om een kerk in het plaatsje Ambo in het bergachtige land van de regio Huánuco. De kerk heeft ongeveer 140 leden en is gesticht in 1954. Via deze kerk worden momenteel 446 kinderen ondersteund via het kindersponsorprogramma van Compassion.

Nu heeft deze gemeenschap specifiek financiële steun gevraagd voor de start van een “Moeder-kindprogramma”. Via dit programma wordt begeleiding gegeven rond de zwangerschap, geboorte en eerste kwetsbare jaren van het kind. Denk daarbij aan alle benodigde medische controles en handelingen, onderwijs over hygiëne en alles wat een jonge moeder moet weten voor het verzorgen en opvoeden van een baby. Daarnaast krijgen moeders hulp bij het leren van een vak en opstarten van een eigen bedrijf of het vinden van een baan.

Vanaf januari 2018 is men hier gestart met het opvangen van 15 vrouwen. De totale kosten voor de opstart en eerste jaar van dit project bedragen 12.000 euro. Met het geld dat wij hebben ingezameld kan onder andere dit project in ieder geval twee jaar draaien. Uiteraard zijn wij gemotiveerd om bij te dragen aan de continuering van dit project!

Moeder-Kindproject in Amarilis

Amarilis ligt op een steenworpafstand van Ambo en kent dezelfde omstandigheden. De kerk in Amarilis is gesticht in 2001 en heeft 130 leden. Wekelijks komen er 200(!) kinderen in de dienst. De kerk werkt sinds 2012 samen met Compassion. Maar liefst 788 kinderen zijn/worden hier door Compassion ondersteund.

De sociale context is schrijnend (geldt ook voor Ambo): kindermishandeling, mishandelde vrouwen, discriminatie, kinderen die alleen thuis zijn omdat de ouders naar het werk moeten en kinderen met weinig zelfvertrouwen.

Dit project is in 2017 gestart uit andere fondsen en wil dit jaar graag een vervolg voor 15 moeders die kunnen instromen. De totale kosten zijn ongeveer gelijk aan die van Ambo. Met het geld dat wij hebben ingezameld is ook dit project voor de komende twee jaar bekostigd.

We hebben het project met eigen ogen gezien en de moeders met hun baby's ontmoet. Het is geweldig om te zien dat dankzij deze projecten er nieuwe hoop is voor de allerarmsten!

Een 14 jarige moeder over het Child Survival programma